piątek, 6 maja 2016

Zapamiętane. Fotografia, Frida.


2 komentarze:

  1. Frida Kahlo, właśc. Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón (ur. 6 lipca 1907, zm. 13 lipca 1954) - meksykańska malarka. Urodziła się w Coyoacán na przedmieściach Meksyku. Jej ojciec był malarzem i fotografem; matka zajmowała się domem - oprócz Fridy w rodzinie było jeszcze pięć sióstr. Emocjonalnie była związana z ojcem Guillermo. Matka była fanatyczką religijną i czasami nie pochwalała postępowania Fridy. W dzieciństwie chorowała na polio, co spowodowało nieznaczną deformację nogi. W wieku 18 lat Kahlo przeżyła poważny wypadek, który wpłynął na całe jej życie. Przez miesiąc leżała w szpitalu, gdzie zaczęła malować. Zrezygnowała z możliwości kariery medycznej i zainteresowała się malarstwem. Jej prace, często szokujące, obrazują ból i surowe życie kobiet. Wiele z nich (55 spośród 143) to autoportrety, pełne osobistej symboliki, często bazującej na odniesieniach do anatomii. Widoczny są w nich wyraźnie wpływy rdzennej kultury meksykańskiej, przedstawiane w jasnych kolorach, z dodatkiem mieszaniny realizmu i symbolizmu. Chociaż prace Kahlo są czasami określane jako surrealistyczne, a sama Kahlo wystawiała je kilkakrotnie wraz z surrealistami europejskimi, ona sama nie uznawała tej estetyki. Jej zainteresowanie tematyką kobiecą i szczerość ekspresji, dostrzeżone przez ruch feministyczny, spowodowały, że stała się jego symbolem w ostatnich latach XX wieku. Zmarła 13 lipca 1954 prawdopodobnie wskutek udanej próby samobójczej. Prochy umieszczono w prekolumbijskiej urnie, która jest wystawiona w byłym domu Kahlo La Casa Azul w Coyoacan. Dom zamieniono w muzeum m.in. prezentujące wiele jej prac. Wikipedia

    OdpowiedzUsuń
  2. nama­lo­wa­łam mojego ojca Wilhelma Kahlo pocho­dze­nia węgier­sko-nie­miec­kiego, z zawodu arty­stę-foto­gra­fika o wiel­ko­dusz­nym cha­rak­te­rze, inte­li­gent­nego i wyra­fi­no­wa­nego, męż­nego, ponie­waż przez sześć­dzie­siąt lat cier­piał na epi­lep­sję, ale nigdy nie zaprze­stał pracy i wal­czył prze­ciwko Hitlerowi. Z podzi­wem, jego córka Frida”

    OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.